Izbornik Zatvoriti

Fitotoksičnost u mladim zasadima vinove loze izazvana herbicidima

Podizanje novih zasada vinove loze je kompleksan i zahtevan posao za koji je potrebno puno znanja i ozbiljno dobra logistika. Jedan od važnih segmenata je suzbijanje korova u tek posađenim vinogradima. Uz sve manje raspoloživih radnika koji bi mehanički suzbijali korove, hemijsko suzbijanje korova je mera koja može biti od velikog značaja. Mladim kalemovima je potrebno da se razvijaju sami, bez korova kako bi mogli najbolje da iskoriste vlagu iz zemljišta i sunčevu svetlost i razvili se što bolje u prvoj godini. Uprkos tome što nema puno registrovanih herbicida za suzbijanje korova u mladim vinogradima ipak postoje jako dobra rešenja.

Obzirom na to da su kalemovi najčešće parafinom prekriveni iz puno razloga, taj parafin je u isto vreme i fizička zaštita kalema od svih spoljih uticaja. Ova činjenica ostavlja mogućnost da se uradi tretiranje zemljišta neposredno posle sadnje a pre razvijanja prvih okaca. Za ovu priliku najčešće se koriste herbicidi na bazi pendimetalina ( Stomp, Stomp akva, Zanat…) i mogu se kombinovati sa preparatima na bazi terbutilazina (Rezon, Terbis…) koji će sprečiti klijanje i nicanje velikog dela jednogodišnjih korova ukoliko bude padavina, a padavina u ovo doba godine uvek bude manje ili više. Ovi zemljišni herbicidi zadržavaju se u površinskim slojevima zemljišta dubine 5 do 10 cm, što im daje takozvanu pozicionu selektivnost, i što isključuje svaku mogućnost delovanja na koren mlade sadnice koji počinje na dubini od 25 do 30 cm. Ukoiliko se na parceli nalaze korovi koji su već nikli ovoj herbicidnoj smeši može se dodati neki od herbicida na bazi glifosata u niskim dozama bez ikakve bojazni da će naškoditi kalemovima. Ovakvim tretmanom herbicida svakako se može u značajnoj meri zadržati razvoj korova i do2 meseca, što je i više nego dovoljno kako bi se obavili drugi poslovi u mladom vinogradu.

Slična procedura se može primenjivati i u drugoj godini podizanja vinograda, sa tom razlikom da jedan detalj može prouzrokovati ozbiljne probleme. Za razliku od prve godine, sadnice su u drugoj godini bez zaštite parafina, i što je još važnije u ovo vreme završena je rezidba, i na sadnicama postoje otvoreni preseci posle rezidbe. Upravo ovaj „detalj“ omogućiće da herbicidna smeša prođe u unutrašnjost bilje i napravi jaku fitotoksičnost. O ovome treba posebno voditi računa prilikom primene herbicida i ukoliko ima ovakvih preseka treba izbeći primenu herbicida, ili uraditi tretman herbicidiima pre rezidbe mladih biljaka.

Takođe, ukoliko se desi da se zakasni sa primenom herbicida, pa okca nabubre i pojave se prvi mladi listići, takođe će doći do fitotoksičnosti, ali u ovom slučaju šteta neće biti tako velika jer će mlade biljke aktivirati neki od spavajućih pupoljaka i doći će samo do malog kašnjenja u startovanju vegetacije što u suštini i nije neki problem. U svakom slučaju herbicidi mogu mnogo da pomognu ali svakako je neohodan veliki oprez prilikom njihove primene.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

one × 5 =