Zaštita vinove loze

slide01 slide02 slide03 slide04 slide05 slide06 slide07
fitomedik.fert@gmail.com

fitomedik.fert@gmail.com


Ovo je mesto za Vaš oglas.

Iz galerije...
Prijava
Korisničko ime

LozinkaZaboravljena lozinka?
Zatražite novu ovde.
ESKA – kompleksna komplikacija vinogradarskog života
ESKA – kompleksna komplikacija vinogradarskog života

Sve češće se čuje među vinogradarima da se čokoti suše i da je to ESKA. I to je tačno. I za sada se i zna da je to kompleksna bolest vinove loze, da je dokazano da je izazivaju 3 gljive:

Phaemoniella chlamydospora
Phaeoacremonium aleophilum i 
Fomitiporia mediterranea...


  • 143 čitanja

Veštačka inteligencija u zaštiti vinove loze
Veštačka inteligencija u zaštiti vinove loze

Nije baš uvek lako razumeti procese koji se dešavaju u prirodi. Da bi uopšte mogli ozbiljno razmišljati o zaštiti vnove loze od bolesti i štetočina pre svega je potrebno vrlo dobro poznavati i razumeti biološke cikluse razvoja bolesti vinove loze. Sa takvim predznanjem imate dobre šanse da se zaštite...


  • 157 čitanja

Kad ti metak proleti kroz rukav, a ne zakači ruku...
Kad ti metak proleti kroz rukav, a ne zakači ruku...

Neobično je krenula da se razvija 2017-ta godina. Puno hladnih dana na početku, izgledalo je kao dodatno iznurivanje biljaka koje su ionako već umorne od nimalo lake zime. I kad je taman izgledalo kao da je sve gotovo, najavljeni su mrazevi i minusne temperature, čisto da priroda pokaže da uvek može još...


  • 30124 čitanja

Kad minus upekne...
Kad minus upekne...

Nije prijatno boraviti napolju za vreme ovih ledenih dana, ali ako se mora, mora se. Vinograd nije imao kud. Ostao je tamo gde je i bio, možda su mu pojedini delovi izmrzli, ali za lozu to nije bitno. Uvek će biti uspavanih okaca koja su preživela duboko ispod kore i koja će se aktivirati ako to bude trebalo...


  • 14499 čitanja

Uljasta pega
Uljasta pega

Našli smo je... I nismo jedini, ima je uglavnom svuda. Pojavili su se simptomi primarnih infekcija od plamenjače. Karakteristične uljaste pege sa lica lišća koje imaju sporulaciju na naličju lista nedvosmisleno potvrđuju da su se primarne infekcije dogodile u prethodnom kišnom periodu. Važno je da se ova pojava registruje na vreme, jer ovaj događaj usmerava dalji koncept suzbijanja plamenjače. I da se odmah razumemo, situacija ne traži hitnu i paničnu reakciju, već samo traži povećanu budnost...


  • 45526 čitanja

Crna trulež – rano startovanje
Crna trulež – rano startovanje

Našli smo simptome na lišću na nekoliko lokaliteta po Srbiji. Crna trulež izgleda sasvim bezopasno sada, i lako se može desiti da se uopšte ne uoči. Nekrotične pege na lišću mogu da liče na neke obične ožegotine. I to se može pronaći svake godine. Tek pojava piknida u vidu sitnih crnih tačkica u okviru nekrotične pege može se definitivno konstatovati da je u pitanju gljivična bolest – Crna trulež...


  • 823038 čitanja

Prskanje na nervnoj bazi
Prskanje na nervnoj bazi

Postoji jedna pojava u naših vinogradara, a to je da se zaštita vinove loze sprovodi haotično, nepravilno i često iz straha. Ovome su u mnogome doprineli apotekari koji prodaju preparate i samo im je to važno, često nemaju znanja i interesovanja šta se napolju događa, pa se preporuke obavljaju šablonski i mehanički, što je najčešće netačno...


  • 43358 čitanja